Vi jobbar med att få P-förbud under några veckor i sommar utmed
Brahegatans västra sida. Allt för att öka handeln i affärerna och för att våra
besökare ska kunna få lite bättre plats att vara på. Läs hela ansökan här>>

Ansökan om P-förbud 28-31 2013