Dialog om nuläge och framtid. På dagordningen står sommarens avstängning av övre delen på Hamnvägen, förbud mot parkering på Brahegatan, p-platser med mera.

Tid: Onsdag 23 oktober kl 18.00
Plats: Ribbaskolans matsal