Jönköpings kommun håller på med Hastighetsöversyn i tätorterna. Nu har turen kommit till bl.a Gränna. Kommunen har skickat ut enligt den sändlista som finns med i detta mail.

Styrelsen i Näringslivsföreningen tycker det är viktigt att alla medlemmar och även de som vi hoppas skall bli medlemmar, skall vara medvetna om denna Remiss och ha möjlighet att lämna synpunkter.

Som fram går av Sändlistan skall remissvaren vara inne senast 15 januari 2014. Styrelsen har tänkt skriva ihop ett svar direkt efter Trettonhelgen och vi vill därför ha in era synpunkter senast 6 januari. Svara via mail info@grannanaringsliv.se  Alla svar som har namnuppgift kommer klippas in i Näringslivsföreningens remissvar till kommunen. Kommer det inte in svar tolkar styrelsen det som att ni tycker kommunens förslag är OK.

Bifogar även principritningar på tänkta utföranden av Port och Gångpassager.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR   önskar styrelsen er alla!

1a_ög_refug_cykel

4 TYPRITNING ÖG MED AVSMALN

5 TYPRITNING AVSMALN MED PASSAGE

Sändlista

Tenhult Gränna mm REMISS