Kunskapskanalen sänder tre av föredragen från Grännaseminariet ”Gruvor i fokus”, den 2 april

16.50 Journalisten och författaren Arne Müller berättar om gruvorna i Sverige.

18.00 Nils Johansson, forskare i miljöteknik berättar om Gruvor och återvinning.

18.35 Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi, berättar om Vätterns speciella
bottengeologi. Hur ser Vättern ut och hur bildades den?

Kunskapskanalen sänder tre av föredragen från Grännaseminariet ”Gruvor i fokus”, den 3 april

17.05 Olof Holmstrand professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik, berättar vad hans
forskning har visat om mark vid gruvor.

17.45 Eva-Lotta Thunqvist, doktor i mark- och vattenteknik, berättar hur gruvdammar byggs
och vilket läge som är bäst.

18.10 Paneldebatt med ”Gruvor i fokus”. En panel ger sin syn på miljökonsekvenserna av ett
gruvprojekt vid Vättern.