Den nya styrelsen består av Erik Havemose ordf., Lisa Sunesson vice ordf., Ewa Jonsson sekr., Peter Samuelsson, Janne Nilsson, Jörgen Folkesson, Calle Roman, Georg Svensson alla ledamöter. Suppleanter är Carl Wisborg, Gisela Karlsson, Rod Wiberg och Peter Ottosson.

GNF_Styrelsemöte_140401