Vi samlas på Bergströms kök 5/5 kl 08.00 för att informera varandra och ”peppa” inför kommande sommarsäsong i Grevskapet. Lättare frukost serveras.

Ur programmet: Calle Tollén berättar om nya Destination Jönköping, Grenna Hotell (f.d. Ribbagården) berättar om sin verksamhet, Förhandspresentation av Artisterna på Allsången mm.

Har du något spännande att berätta så får du några minuter under mötet

Anmälan till info@grannanaringsliv.se