PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte med Gränna Näringslivsförening

Tid: 2014-05-05 kl. 18.30–20.50                          Plats: Grenna Hotell (f.d.Ribbagården)

Närvarande:      Erik Havemose, Georg Svensson, Lisa Sunesson, Peter Samuelsson, Calle Roman, Gisela Karlsson, Ewa Jonsson

Protokoll 140505