Föreningen gläder sig åt att Jörgen Folkesson axlar det ansvarfulla uppdraget som kassör i föreningen efter Caisa Björndahl.

jorgen folkesson
Jörgen Folkesson – kassör