Mina frågor gäller hur ni ser på tillgången till betaltjänster i Gränna – alltså möjligheter till insättning av dagskassor, insättning och uttag av kontanter för föreningar och privatpersoner, och möjligheten att betala räkningar via ombud (över disk).

Jag och min kollega Emanuel Schmit, på enheten för regional utveckling på Länsstyrelsen, följer upp service i form av betaltjänster årligen. Gränna har flera serviceställen för betaltjänster idag – bankomat, två betalningsombud och två tjänster för dagskasseinsättning. Om inte denna service skulle finnas kvar skulle resvägen bli mycket längre för privatpersoner, föreningar och företag.

Ser ni i Gränna Näringsliv några risker för att dagens servicenivå skulle försämras framöver? Vad skulle det i så fall vara och hur skulle de problemen kunna lösas? Ser ni några särskilda möjligheter/utmaningar för äldre eller personer med funktionsnedsättning?

Jag tar gärna emot dina/era synpunkter via e-post eller telefon! Om du föredrar telefon kan du ringa upp när det passar, mellan kl 08:30 och 16:00 nu under innevarande vecka, på telefon 010-22 36 263 eller växel 010-22-36 000. Eller så kan du mejla en tid då det passar att jag ringer upp, så kan vi diskutera frågorna.

Med vänlig hälsning,

Leida Sergo, Handläggare Landsbygdsavdelningen Enheten för Regional utveckling Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86  JÖNKÖPING

www.lansstyrelsen.se/jonkoping och www.lansstyrelsen.se/jonkoping/framtidenslandsbygd

Tel. 010-22 36 263 Växel. 010-22 36 000

Det går också väldigt bra att fylla i formuläret här nedan och det kan du göra både anonymt eller om du vill ge möjlighet att vi kontaktar dig så fyller du i namn och e-postadress.

[si-contact-form form=’5′]