I protokollet kan du läsa om årets julmarknad, hur sommaren har varit för våra medlemmar och hur arbetet fortskrider med alla projekt som föreningen är engagerad i.

Protokoll 140901