Citygruppens månadsmöte 5 december

  • Gränna Näringslivsförening ger i uppdrag till Janne Nilsson, 0390 Communications, att sammanställa ett brev till fastighetsägarna längs Brahegatans östra sida, där man frågar om intresse finns att sätta upp en gran på sin tomt. Gränna Näringslivsförening står för gran och ljusslinga, men fastighetsägaren får sätta upp granen och stå för elen. Håkan Jorikson, Grenna Museum, tar fram en gammal bild som visar hur det såg ut förr längs Brahegatan med alla granar, som bifogas i brevet. Brevet delas ut till berörda fastighetsägare innan årsskiftet 2014/2015. Jörgen och Jannike Folkesson delar ut dessa brev.
  • Förslag inför nästa år: på lördagkvällen innan julskyltningen; tända marschaller utmed Brahegatan samt en tipspromenad där frågorna sitter i skyltfönstret på butikerna. Svarstalongen lämnas in under julskyltningen och dragning av vinnare sker också under julskyltningen. Detta ska inte konkurrera med Bland Tomtar och Troll utan ses som en förlängning av detta arrangemang.
  • Citygruppen beslutade att planeringen av julskyltningen ska börja i god tid nästa år!
  • Det diskuterades marknadsföring via sociala medier, t.ex. Facebook.
  • Det diskuterades om en internetbutik, där man går samman under en gemensam butik och säljer sina produkter. Grevskapsbutiken är en sådan butik som redan finns. http://www.grevskapsbutiken.se/sv/
  • Det bestämdes att man under de här månadsmötena alltid ska vara en sekreterare och som ser till att det som diskuteras skrivs ner och sedan mailas till Henrik Berggren.
  • Vi måste bli tydligare med att avdela vem som ska göra vad. Säger man att Näringslivsföreningen ska fixa det och det, blir det lätt att det rinner ut i sanden.

Ewa Jonsson skriver…

Go’morron allihop!

Igår var det möte med Citygruppen. Glädjande nog var vi ganska många
där. Under mötet framgick det att man har svårt att få engagemang för
att få upp julgranar utmed Brahegatan. Förr hade man 35 granar och nu är
det tolv. Ett förslag lades fram att Gränna Näringsliv ska kontakta
fastighetsägare utmed gatan och erbjuda dom gran och en ljusslinga, som
dom får förvalta, och att fastighetsägarna tar ansvar för att granen
kommer upp och tänds.

Jörgen Folkesson och jag lovade, å Näringslivsföreningens vägnar, att
GNF ska hjälpa till med detta. Håkan Joriksson kontaktar Janne Nilsson
och ber honom ta fram en liten broschyr som man kan dela ut om detta.
Granarna betyder oerhört mycket för hur julstämningen upplevs under
advent i Gränna! Man kan ansöka om medel för ljusslingor och granar hos
två olika stiftelser (administreras av Kommundelsrådet) samt hos
Kommunala Utvecklingsgruppen.

Detta kan inte bli i år, men förhoppningsvis till nästa år.

Alla var eniga om att en tidig planering tillsammans med Citygruppen och
GNF:s styrelse skulle kunna göra Julmarknaden större och mer attraktiv.
Det finns en stor potential.

Hoppas att detta är OK med er alla!

Med tillönskan om en trevlig helg och fin Julmarknad i morgon i vårt
härliga Gränna!

Ewa Jonsson