Gränna Näringslivsförening samarbetar med Jönköpings näringslivskontor för att se hur vi kan möta sommaren i Gränna på bästa sätt.

 

Det vore uppskatta tom vi kan få in era synpunkter, tankar och idéer på hur vi kan hantera restriktionerna under sommaren. Vilka problem behöver lösas, vad kan vi göra själva, vad skulle kommunen kunna hjälpa oss med.

Vi hade ett första möte den 21 april med information om vilka restriktioner och regler som gäller. Nästa möte kommer vara den 27/5 kl 18.00.

Gränna Näringsliv och Jönköpings kommuns näringslivskontor har en gemensam vilja att på bästa sätt lösa de problem som finns.

Med denna pandemi finns ju inga färdiga svar och lösningar så vi behöver göra detta tillsammans.

Alltså:

  • Skicka mig gärna information om vilken typ av hjälp ni skulle önska under sommaren.
  • Skriv också om ni har några föreslag eller tips på åtgärder som skulle underlätta för handeln under sommaren.

 

Vi samlar ihop och sammanställer materialet så har vi ett gemensamt underlag från Gränna när vi jobbar vidare tillsammans med kommunen och andra myndigheter för att sommaren ska bli så bra som möjligt för våra verksamheter och våra besökare.

Med vänliga hälsningar
Bo Segersson, 070-339 65 65, bo@segersson.se

Gränna Näringslivsförening