Detta är en sammanfattning av synpunkter och möjliga lösningar från större delen av Gränna stads
köpmän.
Trafik Brahegatan
-För trångt på Brahegatan för både trafik och gående.
Förslag på åtgärd:
• Stäng av Brahegatan för trafik, allt förutom för räddningstjänsten. En sommargata, precis som
Kärleksgatan i Malmö, eller Rörstrandsgatan i Sthlm. Denna sommaren är väl ett ypperligt
tillfälle att testa något som varit på tapeten så länge?
• Förbjud parkering utmed Brahegatans centrala del och bredda på så sett ytan för de gående.
• Ta bort de stora metallbilarna (cykelstället), de tar massa plats som skulle kunna frigöras för
gående besökare.
• Finns möjligtvis plats i och omkring Ribbaskolan, som skulle kunna användas som parkering. I
så fall bör dessa skyltas tydligt.
Kommunens förslag på åtgärd:
Kommunen tar bort parkering ut med centrala Brahegatan. Här måste hänsyn tas till
handikapparkering möjligtvis flytta dessa om det är görligt. Sträckan skulle kunna vara postgränd till
prästgränd. Någon typ av (trevlig) avgränsning mot trafiken sätts upp.
Cykelstället tas bort.
Köer
-Med tanke på nuvarande restriktioner, framför allt de gällande maxantal i butiken för att undvika
trängsel, kommer det bildas långa köer utanför alla butiker istället.
Vi som butiksägare behöver veta om vi är ansvariga för köhanteringen utanför butiken? Självklart vill vi
hjälpa till för att underlätta för våra kunder som köar utanför butiken men riskerar vi påföljder om det
inte fungerar?
Länsstyrelsen:
Man har ett eget ansvar för köerna utanför sin verksamhet. Vissa verksamheter har en trottoar och en
uteservering, då ansvarar man för den delen. Är det kommunens mark så är inte verksamheten
ansvarig. Genom att sätta dekaler och märka upp marken underlättar man för köbildning med avstånd
till varandra.
Kommunen:
Jönköpings kommun tar med sig frågan och återkopplar till nästa möte.