Arbetsåret 2022  i Gränna Näringsliv avslutades och ett nytt påbörjades under torsdagen när föreningen samlades för årsmöte på Gränna Kulturgård.Verksamhetsåret 2022 redovisades av avgående orförande Bo Segersson som också avtackades med blommor efter flera produktiva år i föreningen.

Till ny orförande i Gränna Näringsliv valdes Sofia Petersson som nu fortsätter att leda arbetet att utveckla och stötta alla våra melemmar.