Under Friluftsforum i november 2022 sattes arbetet igång med en ny Plan för friluftsliv. Den nya planen ska börja gälla 2024.

Nu är du välkommen på en uppföljande träff. Vi tittar på det som kom fram under Friluftsforum 2022 och som kommunens friluftsråd (tjänstepersoner från alla förvaltningar) arbetat vidare med. Vi går igeom det tillsammans och ni har möjlighet att tycka till om materialet.

När:
Onsdag 19 april 2023, kl. 17.00–18.00, mingelfika från 16.30
var: Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7, Jönköping

Sista dag för anmälan 12 april

Här anmäler du dig till uppföljningen av friluftsforum