Boije Hjertströms fond har utdelning vart femte år och är aktuell för utdelning år 2024.

Enligt donationsbestämmelserna ska utdelning ske till ändamål inom f.d. Gränna stad såsom ”att tjäna stadsinnevånarna till trevnad och gagn”, t.ex. bidrag till lek-och idrottsplatser eller till understöd av idrotts- och scoutrörelsen m.m.

Information om innehåll och ansökningsdatum 

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping. Se sista ansökan under respektive stiftelse hittar ni här på Jönköpings kommuns hemsida.
Ansökan ska innehålla en kortfattad motivering om varför man söker medel ur fonden och önskat belopp.
Ansökan ska även innehålla sökandens namn och fullständig postadress, bankuppgifter inklusive clearing- och kontonummer eller bankgironummer.  Dessutom ska aktuell kontaktpersons fullständiga namn, postadress, telefonnummer och e-postadress anges.

Kontakt:
Telefon: 036-10 29 42
E-post: stiftelser@jonkoping.se