Vi vill samla alla som vill möta målgruppen pilgrimer för mat, boende eller andra upplevelser längs S:t Birgitta Ways. Intresset för pilgrimsvandring ökar internationellt och i Norden. Sverige och Vadstena med omnejd har en stor potential. Ni som redan signat upp att vara ett så kallat Pilgrims Welcome är särskilt välkomna men även du som är nyfiken på att få veta mer är varmt välkommen.

PROGRAM 27/11
Kl. 12:00-12.15 – Middagsbön Klosterkyrkan (frivilligt).
Kl. 12.15-13.00 Frivillig gemensam lunch på Vadstena Folkhögskola, 139 kr (betalas på plats, bokas vid anmälan).
Kl. 13:00-14:00 – Vad är Pilgrims Welcome? Bra exempel och tips på hur andra jobbar med Pilgrimen som målgrupp. Vadstena Pilgrimscentrum berättar.
Kl. 14:00-15:30 – Föreläsning om vikten av ett gott värdskap av Jan Gunnarsson
Kl. 15:30-16:15 – Avslutande tankar och fortsatt arbete.
Kl. 16.15-17.00 – Besök på Vadstena Pilgrimscentrum och avslutande fika.

ANMÄLAN
Deltagandet är gratis. Plats: Folkhögskolan i Vadstena
ANMÄLAN SENAST Måndag 20 november
Arr: Vadstena Pilgrimscentrum
Frågor: pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se