ALLAS VÅR BALLONG!

 

Ballongen – Calle Örnemarks skulptur Ballongfararna – i rondellen vid infarten till Gränna rasade våren 2012 omkull och lämnade ett stort tomrum efter sig. Någon var kvick och döpte rondellen till Vitön och till och med har en luftballong från lokala ballongklubben Andrée en gång startat från rondellen för en tidig morgontur.

På initiativ av Gränna Näringslivsförening är nu ballongen tillbaka till rondellen. En helt ny bärande konstruktion krävdes för att få återplacera skulpturen i rondellen. En kraftig stålkonstruktion tillverkades och de gamla brädorna demonterades och återmonterades på stålkonstruktionen.

Ett fruktbart samarbete mellan olika företag i Gränna(konstruktör, svetsare, montörer, mekanisk firma m. fl), Trafikverket, Jönköpings kommun och framför allt Calle Örnemark gjorde att arbetet gick smidigt. Arbetet genomfördes i tre etapper, korgen, mellandelen och översta delen.

Kostnaden för att genomföra projektet blev knappt 500.000. Utöver det ska Näringslivsföreningen avsätta drygt 100.000 kronor för framtida underhåll och driftskostnader så totalbeloppet blir 600.000 kronor.

Näringslivsföreningen hoppas att alla i Gränna på något sätt skall bidraga till finansieringen av vår Ballong.

Föreningen har sålt andelar i Ballongfararna till Stjernströmska fonden, lokala föreningar och företag samt privatpersoner.

Kostnader och inkomna bidrag redovisas på hemsidan – http://grannanaringsliv.se/ekonomi/

Tanken är att sälja 1.200 andelar á 500 kronor. Den som köper 10 eller fler andelar kommer få en plakett uppsatt på den informationstavlan, som skall placeras bredvid informationstavlan på parkeringsplatsen norr om rondellen.

Alla medel är öronmärkta för ballongen samt för framtida underhållsåtgärder enligt det avtal som finns mellan Näringslivsföreningen och Jönköpings kommun. Alla intäkter och utgifter kommer läggas ut på föreningens hemsida så att alla kan se hur de insamlade medlen används.

Gränna Näringslivsförening har ett separat bankkonto på Swedbank, 8150-5 923 781 223-6, samt ett bankgiro 5813-1053 där företag, föreningar och privatpersoner, som vill köpa andelar i gemensamma Grännasymbolen, kan sätta in pengar. Ange ”Ballongen och köparens namn”  så kommer vi sända över numrerat Andelsbevis på det köpta antalet andelar.

Nu finns även möjligheten att direkt köpa andelar via hemsidan. Det är som en vanlig betalning via internetbank – http://grannanaringsliv.se/ballongen/

Där kan man själv välja antal andelar och direktbetala. Kom ihåg och ange namn och adress, så kommer vi sända över numrerat Andelsbevis på det köpta antalet andelar.

Med hopp god uppslutning från alla i Gränna och omvärlden!

 

Har du en rabattkod? Klicka här för att ange din kod

Ballongfararna – Andelsbevis

500,00 kr

Ett unikt tillfälle att bli andelsägare i konstverket ”Ballongfararna” av Calle Örnemark.

Artikelnr: 1231 Kategori:

Faktureringsdetaljer

Sverige

Ytterligare information

Din beställning

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal 0,00 kr
Order Total 0,00 kr
  • Betala direkt till vårt bankankgiro 5813-1053. Använd ditt order-ID som betalningsreferens. Din order kommer vara giltig vi ser betalningen på vårt konto.