Mitglieder des Verwaltungsrats und andere Funktionen

Direktorium

Ordförande
Mobil: 0768-082 24 24
Kategorien: Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Vice ordförande
Mobil: 0704-972 471
Kategorien: Medlemsgruppen, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Sekreterare
Telefon arbete: 0390-41085
Kategorien: Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Telefon arbete: 08-447 56 01
Kategorien: Citygruppen, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Ledamot
Mobil: 070 8544 945
Kategorien: Aktivitets och besöksnäringsgruppen, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Mobil: 0706-163 480
Kategorien: Matrunda, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Mobil: 070-6040607
Kategorien: Citygruppen, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Mobil: 0704 504 039
Kategorien: Styrelsesuppleant
Zurück zum Anfang.
Kommunikationsansvarig
Kategorien: Styrelsen
Zurück zum Anfang.

Rechnungsprüfer

Revisor
Telefon arbete: 0390-120 96
Kategorien: Revisorer
Zurück zum Anfang.
Revisor
Kategorien: Revisorer
Zurück zum Anfang.

Nominierungsausschuss

Kategorien: Valberedning
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.
Valberedning Trolska Båtturer AB
Mobil: 0708-602 091
Kategorien: Valberedning
Zurück zum Anfang.

Andere Funktionen

Mobil: 0733538855
Kategorien: Övriga funktioner
Zurück zum Anfang.
Adjungerad Jönköpings Kommun, Näringslivsavdelningen
Telefon arbete: 036-105508 Mobil: 0707-625 853
Kategorien: Övriga funktioner
Zurück zum Anfang.

Matrunt Gränna

Mobil: 0706-163 480
Kategorien: Matrunda, Styrelsen
Aktualisiert vor 1 Monat. Zurück zum Anfang.