Dialogträff Skärstad: Vad behöver du för att bo, leva och verka i din bygd?

När?

2024-03-05    
18:00 - 20:00

Kategori

Jönköpings kommun 2030 har levande landsbygder, med livskraftiga företag och goda möjligheter till boende och rekreation.
En fortsatt positiv och hållbar utveckling i kommunens landsbygder är viktigt för framtiden. Vilka möjligheter och utmaningar har du i din vardag, vad behöver din bygd för att utvecklas ytterligare. Vad behöver du som exempelvis ung, äldre, företagare eller föreningsengagerad? Vi vill ta del av dina erfarenheter. Träffa politiker och tjänstepersoner från Jönköpings kommun, ta del av kommunens landsbygdsstrategi och var med i samtal för att utveckla och stärka din bygd.
Plats: Skärstad Allianskryka
Grännavägen 130, 561 91 Skärstad, HuskvarnaVi inleder med fika.
Denna kväll vänder sig till området Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad och kringliggande landsbygd.
Anmälan senast 3/3 dialogträff Skärstad HÄR
Välkommen!
Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande
Sven Rydell, Näringslivschef

Dialogträffar arrangeras på sju platser i kommunens landsbygd under våren 2024: Visingsö 21 februari, Skärstad 5 mars, Ödestugu 14 mars, Järsnäs 9 april, Örserum 17 april, Norra Unnaryd 23 april och Bottnaryd 13 maj. Mer information och anmälan till dessa kvällar finns på jonkoping.se