Grundkurs för skogsägare

När?

2023-05-13    
09:00 - 16:00

Kategori

För dig som vill lära dig grunderna om skog och skogsbruk.Kursen vänder sig till skogsägare och blivande skogsägare. Vi går igenom grundläggande skogliga begrepp och skötselåtgärder. Inga förkunskaper krävs. Studiematerial utdelas vid kursstart.

Omfattning

Två kvällar (eller en dag) inne och en dag ute på demonstrationsgård, totalt 6+6 timmar.
För mer information anmälan går ni in här!

Innehåll

Kursen innehåller sju avsnitt

 • Grundförutsättningar för skogsbruk
 • Föryngring
 • Röjning
 • Gallring
 • Föryngringsavverkning
 • Om värden och omvärlden
 • Planera ditt skogsbruk

Nivå A

Grundkurs där inga förkunskaper krävs. Kursen riktar sig främst till  dig som skogsägare och blivande skogsägare, utan eller med mycket begränsade kunskaper i skogsbruk och skogligt relaterade ämnen.

Målgrupp

Skogsägare och blivande skogsägare utan grundkunskaper om skogsbruk.

Syfte

Södra ska ge dig som intresserad skogsägare och blivande skogsägare, möjlighet att förvärva grundkunskaper inom skogsskötsel. Kursen ska ge dig förutsättningar för att ta en aktivare roll i planering och genomförande av skötselåtgärder på den egna fastigheten.

Mål

Som deltagaren ska du efter genomförd kurs:

 • Ha ökad insikt i vad det innebär att vara skogsägare i Sverige
 • Inse värdet av att ha ett mål med sitt skogsägande
 • Kunna de vanligaste skogsbrukstermerna
 • Känna till de olika faserna i det uthålliga skogsbrukets kretslopp och dess olika åtgärdsbehov
 • Känna lust att lära mer!

Studiematerial

 • Skötselhandboken Så Sköter Södra Skog
 • Kursdokumentation Grundkurs för skogsägare