Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2022

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Under 2022 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Ordförande Bo Segersson, vice ordförande Cecilia Andersson, sekreterare Henrik Berggren, kassör Jörgen Folkesson, övriga ledarmöte Liselott Jarkman, Cecilia Hakeberg och Karin Sjögren.

Suppleant Nathalie Carling.

Adjungerande: Sven Rydell (Näringslivschef Jönköpings kommun). 

STYRELSENS ARBETE

Så äntligen har pandemin släppt sitt grepp och vi har kunnat återgå till en mer normal verksamhet.  Styrelsearbetet har varit konstruktivt och inspirerande. Under året har styrelsen haft åtta fysiska möten. 

MEDLEMMAR

Under året har vi varit 57 medlemmar var av 48 helbetalande, 4 föreningar och 7 stödjande. 

ÄKTA GRÄNNA POLKAGRISAR

Precis som Champagne har Äkta Gränna Polkagrisar nu en skyddad geografisk beteckning efter många års intensivt arbete i Polkagrisgruppen. Alla lokala bagare kan nu räta på ryggen och känna sig stolta över sitt hantverk och yrke. Händelsen gjorde ett större medialt avtryck. 

ETTABLERINGSGRUPPEN

Under året har GNFs etableringsgrupp arbetat vidare med förslag på översiktsplan för Gränna där fokus har legat på att öppna upp mark för nybyggnation av bostäder, kontor och infrastruktur. Gruppen har haft fortsatt dialog med projektledare Stefan lind för översiktsplanerna och Jönköpings stadsarkitekt Bengt Carlsson. Budskapet Etableringsgruppen förmedlat till kommunen är vikten av möjlighet till nybyggnation av fler bostäder och verksamheter samt att en ny väg/gata byggs från södra infarten ner mot hamnen. Flytt av nuvarande industriområde upp till Jorstorp är också en del av planen. Etableringsgruppen har haft och kommer fortsatt att ha en dialog/möten med kommunens projektledare för översiktsplanen.  Gruppen har bestått av Anders Roman, Mattias Carlsson, Daniel Alm, Henrik Johansson och Bo Segersson. 

MAT RUNT GRÄNNA

Under Kristihimmelsfärshelgen genomfördes det första riktiga eventet Mat runt Gränna.

Det var et trettiotal deltagare som öppnade upp sina verksamheter för allmänheten.

Utvärderingen var mycket positiv både från deltagare och besökare. Mat runt Gränna som är ett koncept med olika event har finansierats med deltagaravgifter 33 500 kr och ett bidrag från kommunen på 163 000 kr. Gränna Näringslivsförening äger konceptet och bidrar med administration och bokföring. I december valdes Cecilia Hakeberg till ny projektledare.

CITYGRUPPEN/MEDLEMSGRUPPEN

HÖSTFEST

Medlemsgruppen i Gränna näringsliv tog ett nytt grepp om föreningens höstsammankomst och anordnade en fest på Gyllene Uttern. Härligt umgänge, god mat och dryck och en sväng om på dansgolvet sammanfattar denna trevliga kväll som kommer att återkomma i oktober 2023.

NY JULBELYSNING

Efter flera års arbete med att införskaffa en ny Julbelysning till Gränna stad har nu ett första steg genomförts. Torget utmed Brahegatan har försetts med ny julbelysningsinstallation skapad enbart för Gränna. Gränna Näringslivsförening och kommunen har delat på kostnaden där Gränna Näringslivsförening gått in med 50 000 kr. 

JULSKYLTNING

Årets julskyltning den 4 december som anordnades av citygruppen var mycket uppskattad. Staden fylldes av besökare och Grännabor som handlade lokala delikatesser, hantverk, lotter och andra juliga ting. Det var många nöjda besökare och utställare.

Bo Segersson

Gränna 2023-02-20

 

Lyckad höstfest 2022

Lyckad höstfest 2022

Stort tack Cecilia, Liselott och Annalil för en kanontrevlig och lyckad Höstfest. Bra jobbat, kändes som alla trivdes och hade roligt.
God mat, trevligt sällskap, rolig tävling och bra drag på dansgolvet. 😊

Kul att få träffa och mingla med våra medlemmar.

”Intim mysig höstfest. Ont i fötterna idag efter  allt dansande 💃, men lite ont i huvudet också. Men det är det värt😉😃”
Sagt av kalaspingla

Foto: Jana Julian

Fler bilder från festen>>

Äkta Gränna Polkagrisar – är nu en skyddad geografisk beteckning.

Äkta Gränna Polkagrisar – är nu en skyddad geografisk beteckning.

Äkta Gränna
Polkagrisar

Ja herregud vad roligt detta är att vi precis som champagne har en skyddad beteckning, ska också vi med Äkta Gränna Polkagrisar (skyddad geografisk beteckning) kunna stoltsera med denna medalj för tradition och kvalitet.

Från första början fick vi (polkagrisgruppen i Gränna näringslivsförening) på uppdrag från Regeringen via Jordbruksverket hjälp från hushållningssällskapet i skaraborgslän. De skickade två herrar, Odd Nygård  och Svenerik Larsson som skulle hjälpa oss att ansöka. Efter över fyra års skrivande och väntande är det alltså klart .🍾Hur stort detta är är svårt att ta in men i Ex Tyskland, Italien Frankrike är det en stämpel på kvalitet och lokala läckerheter. Ngt folk letar efter och verkligen vill ha. Det ska bli så kul att kunna använda detta i våra annonseringar. Detta kommer att påverka alla kokerier som sätter stämpeln på sina produkter, på sina hyllor, i sina fönster, i annonsering mm. Det kommer även påverka alla runt omkring såsom restauranger och hotell när folk vill hit. Det känns så bra i hjärtat att alla lokala bagare ska kunna räta på ryggen och känna sig stolta över sitt hantverk och sitt yrke. Jag tror att Amalia Eriksson skulle varit mycket glad och nöjd över vad hon startade och hur vi alla förvaltat vårt arv. Det finns många i denna lilla stad som med sitt arbete med polkagrisar varit ett steg på vägen mot detta. Så ett stort grattis till alla som på något sätt jobbat med Äkta Gränna Polkagrisar! Detta är en medalj till hela bygden.

Amalia tillverkade till en början begravnings-, dop- och bröllopskonfekt. Hon började även tillverka en mindre version av polkagrisar i form av små “kuddar”. För att hon skulle kunna få en inkomst att överleva på sökte Amalia tillstånd av Magistraten i Gränna. 10 januari 1859 fick Amalia tillstånd med utlåtandet:

Gifvet i Grenna den 10 januari 1859

Då Sökanden enligt föreledt Prestbetyg, uppnått myndiga år samt begått Herrans Heliga Nattvard och har god fröjd, finner Magistraten, jemlikt 12 § 1 mom. i Kongl. Hantverksförordningen den 22 December 1846, något hinder icke möta för Sökanden, att här i Staden såsom försörjningsmedel med egna händer idka ”Bagerihantering, gent af gröfre och finare brödsorter och tillverkning af s.k. Polkagrisar”.

Dåvarande borgmästare i Gränna stad, Carl Johan Wennberg, fick underteckna detta privilegiebrev som gjorde det möjligt för Amalia att på heltid försörja sig på att baka och sälja polkagrisar. Detta var ovanligt eftersom näringsfrihetsreformen för kvinnor och män inte kom förrän 1864.

Läs mer på Wikipedia >>

Äkta Gränna Polkagrisar – för polkagrishantverkare

Äkta Gränna Polkagrisar – för polkagrishantverkare

För att anmäla att du tillverkar ”Äkta Gränna polkagrisar” och få använda sigillet på dina polkagrispapper måste du:

  1. Gå in på Livsmedelsverket.se fortsätt till Företagande, regler & kontroll.
  2. Välj blanketter Välj övriga områden – blanketter Scrolla ner till blankett ”anmälan om tillverkning av skyddad beteckning LIVS 324 PDF
  3. Fyll i blanketten  och spara ner den till datorn.
  4. Skicka den till miljo@jonkoping.se
  5. Nu är du klar.

Miljö och hälsa kommer att ringa upp dig och boka ett besök med er. När de godkänt er är det dags att höra av dig till Gränna Näringslivsförenings ordförande och berätta/ansöka om att få använda stämpeln.

Äkta Gränna Polkagrisar – pressmeddelande

Äkta Gränna Polkagrisar – pressmeddelande

PRESSRELEASE
Gränna 2022-06-21

Äkta Gränna Polkagrisar får skyddad ursprungsbeteckning

EU-kommissionen har beslutat att skydda Äkta Gränna Polkagrisar genom EU:s kvalitetssystem för skyddade ursprungsbeteckningar. Produkten registreras därmed med Skyddad geografisk betäckning (SGB) för denna unika produkt som tillverkats i Gränna sedan 1859.

”Jag är så innerligt stolt över att vi äntligen fått denna märkning som kvalitetssäkrar en historisk produkt som tillverkas i Gränna. Tillverkningen av Äkta Gränna Polkagrisar i Gränna är ett kulturarv av en unik produkt. När man köper en äkta polkagris ska man veta att den är gjord för hand med rätt ingredienser enligt gammal tradition. Genom denna geografiska ursprungsmärkning kvalitetssäkras denna historiska produkt som bara tillverkas i Gränna”, säger Catrin Kvist, lokal projektledare Gränna Närlingslivsförening.

En internationellt välkänd märkning för den matintresserade

Gränna är ett av Sveriges största turistmål och de flesta svenskar vet var den äkta polkagrisen tillverkas. För den medvetna européen är denna ursprungsmärkning välkänd och en garant för en unik produkt väl värd att uppleva på plats i Gränna.

”Att man på europeisk nivå har beslutat om ursprungsmärkning av denna helt unika produkt känns helt fantastiskt. Märkningen är inte lika känd i Sverige som den är på europeisk nivå och vi hoppas såklart att detta ytterligare ska stärka Gränna som ett besöksmål för turister med intresse för mat och gediget hantverk av kvalité från hela världen”, säger Bo Segersson, Ordföranden Gränna Näringslivsförening.

Äkta Gränna Polkagrisar – en historisk och unik produkt

För att få en produkt skyddad av EU som ”Skyddad geografisk beteckning (SGB)” krävs att den har ett tydligt geografiskt ursprung.

Polkagrisen började tillverkas av Amalia Eriksson i Gränna redan 1859 efter att av Amalia den 10 januari 1859 fått ett godkännande av magistraten i Gränna att starta tillverkning och försäljning av denna produkt. Idag 163 år senare finns 13 aktiva polkagristillverkare i Gränna som tillverkar produkten enligt ursprungligt recept och traditionellt hantverk.

Äkta Gränna Polkagrisar tillverkas av socker, vatten och ättika som kokas till en sockermassa. Därefter tillsätts åkta Hotchkiss pepparmyntsolja från Amerika och därefter lägger man till färgen.

”Detta är verkligen ett erkännande för alla oss som tillverkar denna ursprungsmärkta produkt i Gränna enligt gamla traditioner”, avslutar Catrin Kvist.

Polkagrisgruppen i Gränna Närlingslivsförening påbörjade arbetet med en ansökan redan 2017 om att få namnet Äkta Gränna Polkagrisar skyddat genom EU:s kvalitetssystem hos Livsmedelsverket. Efter att ansökan skickade in kom det en kontrollant från Livsmedelsverket som gick igenom och säkerställde bakningsprocessen. Nu fem år senare har Äkta Gränna Polkagrisar äntligen fått denna unika märkning tillsammans med endast ett fåtal andra produkter i Sverige.

Presskontakt:

Catrin Kvist
Projektledare och polkagristillverkare i Gränna
catrin@polkaprinsen.se
+46 (0) 720 88 69 89

Bo Segersson
Ordförande Gränna Näringslivsförening
ordfrorande@grannanaringsliv.se
+46 (0) 703 39 65 65