Sammanfattning efter efter Cityguppsmöte den 24:e mars

Sammanfattning efter efter Cityguppsmöte den 24:e mars

Sammanfattning från frukostmöte med Citygruppen 24/3:

 • Tankar kring barriärer för att bredda trottoaren – Ett förslag är att endast sätta längs med torget (Norrifrån från P-skylten vid Polkaprinsen fram till handikappsparkeringen vid Damella) för att det inte ska bli för plottrigt. Isf vill vi endast ha det under v.26-32.
 • Påskhandelsdagen samkörs med Hallska gårdens vårmarknad den 1/4. Pappersägg kommer delas ut till vissa butiker och kafeér under nästa vecka tillsammans med talonger till deltagarna. Alla barn som lämnar in en ifylld talong hos ett kokeri får en klubba. Catrin har maskotdräkter, vi behöver barn/ungdomar som vill gå runt med dessa och dela ut talonger samt sprida härlig stämning.
 • Vi har slopat idén om en evenemangskalender då det blir svårt med en statisk kalender vid ändringar/inställda evenemang osv. I stället satsar vi på den som finns på hemsidan och ser till att den är uppdaterad och sprids. Karin Sjögren fixar en QR-kod som länkar direkt dit, den kan sättas upp i butiker och stad. Vi behöver även någon som är med-administratör från Citygruppen och kan hjälpa till att lägga upp evenemangen. Kika gärna på kalendern: https://grannanaringsliv.se/events/
 • Finns en toolbox som destinationen tagit fram med bland annat bilder för nedladdning om man behöver till evenemang osv: https://thisisjkpg.com/media?types=image
 • Polkagrisens dag 20/4 – något gemensamt jippo kring det? Frågan lyftes och diskuteras vidare. Bra att även kontakta media för mer publicitet så det uppmärksammas. Viktigt i år iom ursprungsmärkningen.

/Citygruupen

Sammanfattning efter Citygruppsmöte 3:e mars

Sammanfattning efter Citygruppsmöte 3:e mars

Sammanfattning efter Citygruppsmöte 3/3-2023

 • GAIS bistår med sommarparkering på grusplanen. Lisen kollar med Erling om vi behöver söka några tillstånd för detta.
 • Diskussion om hur vi vill göra med trottoaren på Brahegatan i år. Ska vi bredda den likt förra året? Vi hör oss för och kommer med förslag/åsikter till ansvariga på Jönköpings kommun.
 • Vi fortsätter ligga på Jönköpings kommun om cykelställen som vi inte verkar bli av med..
 • Information från Jönköpings kommun om att de ordnar vårblommor i år men sedan är det slut med blommor. under resten av året. Lisen har mailat kommunen om de lämnar kvar krukorna på torget så vi kan plantera själva samt om vi i stället kan få pengarna till vårblommorna och på så vis plantera perenna växter med hjälp av Ebe plant (som håller över vår och sommar). Bevattning av krukor kommer att behöva hanteras av oss själva.
 • Påskmarknad den 1:a april mer som en påskhandelsdag med lokala butikerna.
  – Öppettider 10-17 (de som kan)
  – Lisen skapar ett evenemang på facebook och matar på med information allt eftersom ( ni får skicka över om det är något särskilt ni vill ha med)
  – Vi anordnar en äggjakt genom att placera ut ägg i skyltfönster, Karin Sjögren gör en tävlingstalong. Alla deltagare får en godisklubba, vi har även 1:a, 2:a och 3:e pris som butikerna får vara med och sponsra.
  – Vi har två dräkter som några kan få traska runt i på gatorna och önska glad påsk. De får även dela ut talonger om äggjakt och påskgodis eller liknande.
 • Vi ska försöka skapa ett kalenderblad för årets evenemang. Se även uppdaterad kalender på hemsidan: https://grannanaringsliv.se/. Meddela Karin Sjögren i näringslivsföreningens styrelse, om du har något evenemang som ni önskar lägga upp: sjogren@movemed.se
 • Påminner igen om att man kan lägga upp egna evenemang på Destinationens evenemangskalender, det gör ni här: https://jkpg.com/sv/suggest-experience/2c68afe992616f378452e1d001c91ba2c3fbf158/ eller genom att maila Sofia Allard på allard@destinationjonkoping.se
 • Nästa möte planerat till 24/3 kl 8:00 på Fackhandelsdata. Blir alltså tidigarelagt med tanke på påskhandelsdagen.

/Citygruppen

Klart med delfinansiering från Jönköpings kommun

Klart med delfinansiering från Jönköpings kommun

Under veckan fick vi glada besked från Jönköpings kommun om ett positivt beslut på delfinansiering i vårt projekt Mat runt Gränna.

Det känns jätteroligt att näringslivsavdelningen ser värdet i projektet och vill vara med och stötta som en del för att främja hållbart företagande och landsbygdsutveckling.

I sitt beslut skriver Sven Rydell, Näringslivschef Jönköpings kommun bl a så här:
Vi bedömer att Mat runt Gränna har fått en bra start sedan det drogs igång 2021 och det finns stor potential genom kontinuitet och målmedvetet engagemang. De deltagare som ingår i Mat runt Gränna har möjlighet att utveckla och stärka sina koncept samt samarbeten genom nätverket. I nätverket finns en bred kompetens inom olika områden vilket skapar goda förutsättningar för eventet på både lång och kort sikt. Det skapas tillfällen att coacha varandra, paketera sina erbjudanden, stärka sitt hållbarhetsarbete, hitta nya målgrupper och få en utökad marknad vilket skapar långsiktig nytta och ökad lönsamhet hos leverantörerna.

Nu pågår planeringen inför årets eventhelg 18-21/5 (Kristi himmelsfärshelgen) för fullt och marknadsföringen kring årets deltagare kommer starta under mars månad. Följ gärna Mat runt Gränna på Instagram (https://www.instagram.com/matruntgranna/) och Facebook (https://www.facebook.com/matruntgranna) för att ta del av allt matigt som sker runt Gränna med omnejd.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare Cecilia Hakeberg på info@matruntgranna.se

Tack för trevligt årsmöte!

Tack för trevligt årsmöte!

Arbetsåret 2022  i Gränna Näringsliv avslutades och ett nytt påbörjades under torsdagen när föreningen samlades för årsmöte på Gränna Kulturgård.Verksamhetsåret 2022 redovisades av avgående orförande Bo Segersson som också avtackades med blommor efter flera produktiva år i föreningen.

Till ny orförande i Gränna Näringsliv valdes Sofia Petersson som nu fortsätter att leda arbetet att utveckla och stötta alla våra melemmar.

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2022

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Under 2022 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Ordförande Bo Segersson, vice ordförande Cecilia Andersson, sekreterare Henrik Berggren, kassör Jörgen Folkesson, övriga ledarmöte Liselott Jarkman, Cecilia Hakeberg och Karin Sjögren.

Suppleant Nathalie Carling.

Adjungerande: Sven Rydell (Näringslivschef Jönköpings kommun). 

STYRELSENS ARBETE

Så äntligen har pandemin släppt sitt grepp och vi har kunnat återgå till en mer normal verksamhet.  Styrelsearbetet har varit konstruktivt och inspirerande. Under året har styrelsen haft åtta fysiska möten. 

MEDLEMMAR

Under året har vi varit 57 medlemmar var av 48 helbetalande, 4 föreningar och 7 stödjande. 

ÄKTA GRÄNNA POLKAGRISAR

Precis som Champagne har Äkta Gränna Polkagrisar nu en skyddad geografisk beteckning efter många års intensivt arbete i Polkagrisgruppen. Alla lokala bagare kan nu räta på ryggen och känna sig stolta över sitt hantverk och yrke. Händelsen gjorde ett större medialt avtryck. 

ETTABLERINGSGRUPPEN

Under året har GNFs etableringsgrupp arbetat vidare med förslag på översiktsplan för Gränna där fokus har legat på att öppna upp mark för nybyggnation av bostäder, kontor och infrastruktur. Gruppen har haft fortsatt dialog med projektledare Stefan lind för översiktsplanerna och Jönköpings stadsarkitekt Bengt Carlsson. Budskapet Etableringsgruppen förmedlat till kommunen är vikten av möjlighet till nybyggnation av fler bostäder och verksamheter samt att en ny väg/gata byggs från södra infarten ner mot hamnen. Flytt av nuvarande industriområde upp till Jorstorp är också en del av planen. Etableringsgruppen har haft och kommer fortsatt att ha en dialog/möten med kommunens projektledare för översiktsplanen.  Gruppen har bestått av Anders Roman, Mattias Carlsson, Daniel Alm, Henrik Johansson och Bo Segersson. 

MAT RUNT GRÄNNA

Under Kristihimmelsfärshelgen genomfördes det första riktiga eventet Mat runt Gränna.

Det var et trettiotal deltagare som öppnade upp sina verksamheter för allmänheten.

Utvärderingen var mycket positiv både från deltagare och besökare. Mat runt Gränna som är ett koncept med olika event har finansierats med deltagaravgifter 33 500 kr och ett bidrag från kommunen på 163 000 kr. Gränna Näringslivsförening äger konceptet och bidrar med administration och bokföring. I december valdes Cecilia Hakeberg till ny projektledare.

CITYGRUPPEN/MEDLEMSGRUPPEN

HÖSTFEST

Medlemsgruppen i Gränna näringsliv tog ett nytt grepp om föreningens höstsammankomst och anordnade en fest på Gyllene Uttern. Härligt umgänge, god mat och dryck och en sväng om på dansgolvet sammanfattar denna trevliga kväll som kommer att återkomma i oktober 2023.

NY JULBELYSNING

Efter flera års arbete med att införskaffa en ny Julbelysning till Gränna stad har nu ett första steg genomförts. Torget utmed Brahegatan har försetts med ny julbelysningsinstallation skapad enbart för Gränna. Gränna Näringslivsförening och kommunen har delat på kostnaden där Gränna Näringslivsförening gått in med 50 000 kr. 

JULSKYLTNING

Årets julskyltning den 4 december som anordnades av citygruppen var mycket uppskattad. Staden fylldes av besökare och Grännabor som handlade lokala delikatesser, hantverk, lotter och andra juliga ting. Det var många nöjda besökare och utställare.

Bo Segersson

Gränna 2023-02-20

 

Välkommen på Årsmöte!

Välkommen på Årsmöte!

Varmt välkommen på årsmöte för Gränna Näringslivsförenings 2023.

Datum: onsdag 23 februari
Tid. Kl 19.00
Plats: Trappsalen på Kulturgården (gamla Medborgargården) vid Gränna torg.

Vi utgår från att mötet kommer vara fysiskt i Trappsalen som är en stor sal med möjlighet att sitta glest. Skulle det visa sig att detta inte går så kommer mötet genomföras digitalt.

Du anmäler dig till mötet genom e-post till info@grannanaringsliv.se.
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Gränna Näringslivsförening

Vid frågor kontakta Gränna Näringslivs medlemskommité.
Cecilia Andersson
cecilia@vretaholm.se
070-497 24 71