Ett medlemskap i en ideell förening innebär att man får möjlighet att tillsammans med andra arbeta för en gemensam sak.

​Som medlem ställer man upp på föreningens stadgar, vilka innefattar före­ningens ändamål och verksamhet. Föreningens ändamål är kollektiva och långsiktiga men kan också medföra direkt nytta för den enskilda medlemmen.

​I alla ideella föreningar finns både aktiva och passiva medlemmar, men obero­ende av detta kommer föreningens insatser alla till del. Gränna Näringslivs­förenings verksamhet omfattar även åtgärder som är till glädje för företag, Grännabor och besökare, oberoende av medlemskap.

Årsavgifter

2000 kr för företag (1800 kr är avdragsgill serviceavgift)

500 kr för förening

200 kr för stödjande medlem utan rösträtt

Betalning sker till föreningens bankgiro 5813-1053.

V.g. uppge postadress och e-mailadress