Vår verksamhet

Ur stadgarna

Föreningens namn är Gränna Näringslivsförening. Föreningen har sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Föreningen är en ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja och utveckla näringslivet i Gränna med omland till gagn för föreningens medlemmar och deras kunder, boende och besökande. Föreningen skall

  • stimulera företagskontakter och företagssamverkan
  • underlätta tillkomsten av ett brett och varierat utbud av produkter, tjänster och service
  • ​utveckla medlemmarnas kunskap och kompetens
  • ​sprida kännedom om Gränna med omland genom aktiv marknadsföring ​verka för besökares trevnad och bekvämlighet
  • ​medverka vid arrangemang i samverkan med kommunen, föreningar och övriga intressenter
  • ​företräda medlemmarna i kontakter med kommunen och andra offentliga organ
  • ​samverka med andra aktörer i utvecklingen av Gränna med omland
  • medverka som partner eller huvudman i olika former av projekt.