Event- och marknadsföringsgruppen.

Gruppen ansvarar för mediebevakning och i vilka medier vi skall synas och samarbeta med. Hjälpa till med arrangemang i Gränna och vad som är bra för Gränna. Samarbetsavtal med JP och Hallpressen om bl.a Grenna Tidning och Allsång i Gränna Hamn mm. Jobbar även med Gränna Hamnbolag, där GNF är aktieinnehavare. Anordnar Grevskapsgalan via en separat arbetsgrupp.

Medlemmar

Inga resultat.

Infrastrukturgruppen.

Gruppen arbetar för ett ökat samförstånd med Jönköpings kommun för att lösa infrastrukturella frå­gor gällande framtiden i och för Gränna. Gruppen har hittills arbetat via Lokala Utvecklingsgruppen. Viktigt pågående fråga är effekterna av åtgärderna för Hastighetsöversynen i Gränna. GNF har skickat in remisskrivelse(finns på hemsidan). Andra frågor gruppen arbetat med är försök med P-förbud på del av Brahegatan under sommarperioden för att underlätta för turisterna att vandra på affärsstråket och öka attraktiviteten mot affärer och cafer.

Medlemmar

Inga resultat.

Citygruppen.

Den viktigaste gruppen för att knyta samman handeln i Gränna och de gemensamma saker som finns för affärsidkarna.

Medlemmar

Telefon arbete: 08-447 56 01
Kategorier: Citygruppen, Styrelsen
Tillbaka till toppen.
Mobil: 070-6040607
Kategorier: Citygruppen, Styrelsen
Uppdaterad 5 månader sedan Tillbaka till toppen.

Eventkalendern.

Hit anmäler du dina event.

Medlemmar

Inga resultat.

Grevskapsappen.

Här får du reda på allt som är på gång, du får full koll på boende, caféer, restauranger, butiker, muséer och andra aktiviteter.

Medlemmar

Inga resultat.

Kommundelsutveckling.

Medlemmar

Inga resultat.

Matrundan.

Medlemmar

Mobil: 0706-163 480
Kategorier: Matrunda, Styrelsen
Uppdaterad 7 månader sedan Tillbaka till toppen.