Projekt

Grevskapskortet.

Grevskapskortet återkommer 2014. Museet utgår och priset kan sänkas med cirka 50% från föregå­ende år. 2013 misslyckades försäljningen av kortet. Inför 2014 skall försäljningsaktiviteterna ökas. Et planeras för turistvärdar via projektpengar från AF/Swedbank och ett nära samarbete med Turistby­rån. Även blockförsäljning till hotell och andra som bakar in Grevskapskortet i samband med annan aktivitet.

Medlemmar

Inga resultat.

CandyChampionships.

Projektet drivs av Fredric Agnhammar p.u.a. GNF. Fredric har samlat en projektgrupp för genomförandet och Fredric driver arbetet. CC2013 var en lyckad aktivitet med många deltagare från utlandet. Det skapade mycket mediauppmärksam­het i Sverige och utomlands. Mediavärdet uppskattas till cirka 5Mkr.

CC2014 kommer hållas 7-9 augusti. Tanken är att vi har ett konvent ”World Candy Forum” på torsda­gen, Årets Polkabagare och kvaltävlingar i Jönköping på fredagen och stor final på lördagen på Väter-scenen där segraren i World Candy Campionships 2014 koras. På kvällen är det stort ” The 2014 After Party” på Gyllene Uttern.

Medlemmar

Inga resultat.

Ballongen.

Syftet är att skapa full finansiering av ballongen. Ide är att sälja 1000 andelsbevis å 500 kronor. Lämp­lig summa för ett hushåll och lämplig summa för företag att köpa ett antal andelar. Idag finns det inkommit sponsorpengar för cirka 225 andelar. Arbetet skall utföras inom kort så det kan marknads­föras inför turistsäsongen.

Medlemmar

Inga resultat.