Nu vill vi ha in dina förslag på hur du tycker att kommundelen Gränna kan bli bättre. Du kan lämna förslag på fysiska förbättringar i din närmiljö och föreslå platser där fler evenemang och aktiviteter skulle kunna äga rum.

Kommunen och den lokala utvecklingsgruppen utvärderar förslagen som kommer in. Den 15-25 april kan du sedan rösta på de förslag som anses möjliga att genomföra. Framröstade förslag kommer sedan med i handlingsplanen för Gränna. Stadsbyggnadsnämnden tar det slutgiltiga beslutet om medel för projektet i januari 2025 för genomförande samma år.

Skicka in dina förslag via hemsidan senast 10 mars:
www.jonkoping.se/kommundelsutveckling

Du kan också ringa kontaktcenter för att lämna dina förslag. Telefon: 036-10 50 00