Öppet samrådsmöte i Gränna

När?

2023-04-27    
18:00 - 20:00

Kategori

Samrådsmöte i Gränna angående:
Utbyggnadsstrategin 200 000 invånare/Översiktlig plan.

Mötet kommer att hållas på Gränna Kulturgård i Gränna och är öppet för alla. Nedan hittar du mer information om samrådsmötets syfte och innehåll. Läs gärna mer inför mötet HÄR!

Översiktsplan för mindre tätorter och landsbygden

På Jönköping kommuns hemsida hittar du aktuell information om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Jönköpings kommuns mindre tätorter och landsbygden, genom Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Enligt tidplanen kommer ett samrådsförslag presenteras under våren 2023, då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den andra delen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, som tillsammans med första delen kommer bli kommunens nya översiktsplan, omfattar kommunens mindre tätorter och övriga kommundelar med landsbygd:

  • Bottnaryd, Norra Mo
  • Gränna, Örserum
  • Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad
  • Lekeryd, Svarttorp
  • Tenhult, Ödestugu, Öggestorp
  • Visingsö

Vad händer nu?

Under hösten 2021 genomfördes en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som innefattar kommunens mindre tätorter och landsbygden. En sammanfattning av resultatet av medborgardialogen finns längre ner på den här sidan. Just nu tar vi fram ett så kallat samrådsförslag, och samrådstid planeras till våren 2023. Att förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 – mindre tätorter och landsbygden går ut på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det under en viss period. Allt underlag kommer finnas på den här webbsidan och i kommunens utställningshall i Juneporten i Jönköping.

Efter samrådet bearbetas förslaget och hösten 2023 är planen att det bearbetade förslaget av utbyggnadsstrategin för mindre tätorter och landsbygden ska presenteras i det skede som kallas granskning. Alla synpunkter som kom i på förslaget och kommunens bedömning av dem kommer att sammanställs i en samrådsredogörelse som sedan redovisas i granskningsförslaget.

Tidplan (preliminär): utbyggnadsstrategi för mindre tärorter och lands­bygden

  • 2021: start och medborgardialog
  • 2023, vår: samråd
  • 2023, höst: granskning
  • 2023, vinter: antagande av kommunfullmäktige