Välkommen på årsmöte

Välkommen på årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte för Gränna Näringslivsförenings 2024.

Datum: Torsdagen den 22 februari
Tid. Kl 18.30
Plats: Trappsalen på Kulturgården (gamla Medborgargården) vid Gränna torg.

Vi utgår från att mötet kommer vara fysiskt i Trappsalen som är en stor sal med möjlighet att sitta glest. Skulle det visa sig att detta inte går så kommer mötet genomföras digitalt.

Du anmäler dig till mötet genom e-post till info@grannanaringsliv.se.
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Gränna Näringslivsförening

Vid frågor kontakta Gränna Näringslivs medelskommitté.
Cecilia Andersson
cecilia@vretaholm.se
070-497 24 71

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2022

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Under 2022 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Ordförande Bo Segersson, vice ordförande Cecilia Andersson, sekreterare Henrik Berggren, kassör Jörgen Folkesson, övriga ledarmöte Liselott Jarkman, Cecilia Hakeberg och Karin Sjögren.

Suppleant Nathalie Carling.

Adjungerande: Sven Rydell (Näringslivschef Jönköpings kommun). 

STYRELSENS ARBETE

Så äntligen har pandemin släppt sitt grepp och vi har kunnat återgå till en mer normal verksamhet.  Styrelsearbetet har varit konstruktivt och inspirerande. Under året har styrelsen haft åtta fysiska möten. 

MEDLEMMAR

Under året har vi varit 57 medlemmar var av 48 helbetalande, 4 föreningar och 7 stödjande. 

ÄKTA GRÄNNA POLKAGRISAR

Precis som Champagne har Äkta Gränna Polkagrisar nu en skyddad geografisk beteckning efter många års intensivt arbete i Polkagrisgruppen. Alla lokala bagare kan nu räta på ryggen och känna sig stolta över sitt hantverk och yrke. Händelsen gjorde ett större medialt avtryck. 

ETTABLERINGSGRUPPEN

Under året har GNFs etableringsgrupp arbetat vidare med förslag på översiktsplan för Gränna där fokus har legat på att öppna upp mark för nybyggnation av bostäder, kontor och infrastruktur. Gruppen har haft fortsatt dialog med projektledare Stefan lind för översiktsplanerna och Jönköpings stadsarkitekt Bengt Carlsson. Budskapet Etableringsgruppen förmedlat till kommunen är vikten av möjlighet till nybyggnation av fler bostäder och verksamheter samt att en ny väg/gata byggs från södra infarten ner mot hamnen. Flytt av nuvarande industriområde upp till Jorstorp är också en del av planen. Etableringsgruppen har haft och kommer fortsatt att ha en dialog/möten med kommunens projektledare för översiktsplanen.  Gruppen har bestått av Anders Roman, Mattias Carlsson, Daniel Alm, Henrik Johansson och Bo Segersson. 

MAT RUNT GRÄNNA

Under Kristihimmelsfärshelgen genomfördes det första riktiga eventet Mat runt Gränna.

Det var et trettiotal deltagare som öppnade upp sina verksamheter för allmänheten.

Utvärderingen var mycket positiv både från deltagare och besökare. Mat runt Gränna som är ett koncept med olika event har finansierats med deltagaravgifter 33 500 kr och ett bidrag från kommunen på 163 000 kr. Gränna Näringslivsförening äger konceptet och bidrar med administration och bokföring. I december valdes Cecilia Hakeberg till ny projektledare.

CITYGRUPPEN/MEDLEMSGRUPPEN

HÖSTFEST

Medlemsgruppen i Gränna näringsliv tog ett nytt grepp om föreningens höstsammankomst och anordnade en fest på Gyllene Uttern. Härligt umgänge, god mat och dryck och en sväng om på dansgolvet sammanfattar denna trevliga kväll som kommer att återkomma i oktober 2023.

NY JULBELYSNING

Efter flera års arbete med att införskaffa en ny Julbelysning till Gränna stad har nu ett första steg genomförts. Torget utmed Brahegatan har försetts med ny julbelysningsinstallation skapad enbart för Gränna. Gränna Näringslivsförening och kommunen har delat på kostnaden där Gränna Näringslivsförening gått in med 50 000 kr. 

JULSKYLTNING

Årets julskyltning den 4 december som anordnades av citygruppen var mycket uppskattad. Staden fylldes av besökare och Grännabor som handlade lokala delikatesser, hantverk, lotter och andra juliga ting. Det var många nöjda besökare och utställare.

Bo Segersson

Gränna 2023-02-20

 

Välkommen på årsmöte

Välkommen på Årsmöte!

Varmt välkommen på årsmöte för Gränna Näringslivsförenings 2023.

Datum: onsdag 23 februari
Tid. Kl 19.00
Plats: Trappsalen på Kulturgården (gamla Medborgargården) vid Gränna torg.

Vi utgår från att mötet kommer vara fysiskt i Trappsalen som är en stor sal med möjlighet att sitta glest. Skulle det visa sig att detta inte går så kommer mötet genomföras digitalt.

Du anmäler dig till mötet genom e-post till info@grannanaringsliv.se.
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Gränna Näringslivsförening

Vid frågor kontakta Gränna Näringslivs medlemskommité.
Cecilia Andersson
cecilia@vretaholm.se
070-497 24 71