Investerarnätverket

Investerarnätverket

Är du intresserad av att investera i unga bolag som är i behov av kapital och kompetens för att växa? Science Park har ett kontinuerligt flöde av intressanta tillväxtbolag som vi presenterar för vårt investerarnätverk.

Investerare i Jönköpings län

Science Park arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa företag att hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Vårt investerarnätverk samlar personer och företag över hela Jönköpings län med intresse av att investera i tillväxtbolag, vilket möjliggör en effektiv spridning av de bolag som söker kapital till de som har möjlighet och vilja att investera. Genom lokalt och regionalt engagemang får du möjlighet att bidra till ett starkare näringsliv.

Vad kan du som investerare förvänta dig av ett medlemskap?

Inbjudningar till en eller två större träffar per år med fokus på finansiering.
Utskick med särskilt utvalda investeringsobjekt.
Möjlighet att träffa andra investerare för att utbyta erfarenheter eller söka saminvesterare.
Få stöd från Science Park vid en eventuell investeringsprocess.att tillsammans med affärsutvecklare från
Science Park delta när bolag testar sina investeringspitchar och få förhandsinformation om investeringsobjekten.

Vad förväntas av dig som medlem?

Science Parks investerarnätverk är öppet för dig som har investeringskapacitet över 250 000 kr, men givetvis finns inga krav på att investera och vi ser gärna att du som medlem även bidrar med erfarenhet och engagemang.

Läs mer och anmäl ditt intresse här!

Uppstartsmöte Gränna Stad

Uppstartsmöte Gränna Stad

Den 10/1 träffades Gränna Stad för ett uppstartsmöte inför 2024. Det var ett härligt gäng
med en hög energinivå som samlades och tillsammans ser vi fram emot ett år med lite nya
tag kring arbetet med gruppen. Bland annat beslutades att vi sätter en stående agenda för
mötena och att vi byter namn från Citygruppen till Gränna stad gruppen då denna grupp
berör mer än själva city.

Vi hade tre nya medlemmar till gruppen:
Hasse Lugn från Hamnbolaget, Max Boldt som sedan ett par år tillbaka är inflyttad till Gränna
från Stockholm med stor erfarenhet inom turismbranschen och Helena Gustner från
Countryline. Sedan tidigare har även Kristofer från ICA nära Gränna anslutit sig till gruppen.
Roligt med lite nya krafter!

Utvärdering julmarknad
Varierade resultat i butikerna, Gränna knäcke hade rekord medan de andra sålde bra men
hade bättre kassor under julmarknaden-22. Vi hade drygt 45 utställare och allt flöt på
smidigt. På grund av att kommunen börjat ta ut en platshyra för evenemang så går vi lite
back resultatmässigt i år. Vi behöver därmed räkna om avgifterna för utställarna till nästa år.

Förbättringspunkter till nästa år:
• Stänga av gatan tidigare
• Kanske början marknaden redan kl 12 för att bättre matcha med hotellens
utcheckningar samtidigt som vi rekommenderar hotellen att erbjuda ”late check out”
• Märka upp reflexvästar till funktionärer
• Meddela kommunen och Jönköpings energi om snöröjning, tömning av
papperskorgar och tända belysningen i god tid
• Ha ett område med sittplatser ute och inne, förslag torgmuren ute och trappsalen
inne (där vi även kan ha fikaservering)
• Elektriska utomhusljus istället för marschaller
• Placera marknadsstånd utanför butikerna som är stängda
• Kolla med Visingsö om de vill ha sin julmarknaden lördagen samma helg
Marknadsföring/Sociala medier
Vi behöver ett omtag kring våra Sociala medier, Gränna Stad på Facebook och Instagram.
Liselott, Sara och Max tar ett möte kring detta och gör en plan.

Rapport från styrelsen
Ordförande i Gränna Näringslivsförening Sofia berättade bland annat att styrelsen tagit fram
en kommunikationsplan, att det planeras för hamnens dag i augusti, att det planeras för ett
citylopp (löpning) i september, att det är nya infartsskyltar på gång vid ”polkagrisskyltarna” i
norr och söder och att det varit en workshop kring hamnområdet för dess utveckling samt
för att tydligare knyta ihop hamnen med staden vilket idag är rätt spretigt.

Aktiviteter
Sara, Gränna Knäcke, och Catrin, Polkaprinsen, presenterade förslag på event ”Ladies night”
den 2:a mars vilket sätts i rullning med hjälp av Helena, Countryline. Vi beslöt i övrigt om att
sätta en aktivitetsagenda nästa möte.

Övrigt
• Hur kan vi knyta ihop Gränna och öka tillgängligheten för besökarna då det idag är
rätt spretigt med berget, centrum, hamnen och allt runtomkring? Infoskylt/infopoint,
en ”Amalia” som går runt och bjuder på polkakarameller och informerar?
”Skyltfönster” i hamnallén? Då det berör destination Jönköping och polkatåget så
bjuder vi in dem till nästa möte.
• Fråga om ett samlat presentkort likt det som finns i Jönköping – vi har kollat upp
detta och det var ett samarbete mellan företag och kommunen som uppkom under
pandemin.
Stående agenda
Förslag på stående agenda att ha på mötena, vi testar och utvärderar under nästa möte:
• Nuläge/avstämning
• Aktiviteter Gränna med omnejd samt vad vi vill genomföra
– Vår
– Sommar
– Höst
– Vinter
• Kommunikation/marknadsföring
• Rapport från styrelsen
• Övrigt
• Nästa möte
Nästa möte

Torsdag 8/2 då vi bjuder in Destination Jönköping och lokföraren till polkatåget. Välkomna!

Välkommen på årsmöte

Välkommen på årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte för Gränna Näringslivsförenings 2024.

Datum: Torsdagen den 22 februari
Tid. Kl 18.30
Plats: Trappsalen på Kulturgården (gamla Medborgargården) vid Gränna torg.

Vi utgår från att mötet kommer vara fysiskt i Trappsalen som är en stor sal med möjlighet att sitta glest. Skulle det visa sig att detta inte går så kommer mötet genomföras digitalt.

Du anmäler dig till mötet genom e-post till info@grannanaringsliv.se.
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Gränna Näringslivsförening

Vid frågor kontakta Gränna Näringslivs medelskommitté.
Cecilia Andersson
cecilia@vretaholm.se
070-497 24 71

Är du nyfiken på pilgrimen som målgrupp? Nätverksträff 27:e november.

Är du nyfiken på pilgrimen som målgrupp? Nätverksträff 27:e november.

Vi vill samla alla som vill möta målgruppen pilgrimer för mat, boende eller andra upplevelser längs S:t Birgitta Ways. Intresset för pilgrimsvandring ökar internationellt och i Norden. Sverige och Vadstena med omnejd har en stor potential. Ni som redan signat upp att vara ett så kallat Pilgrims Welcome är särskilt välkomna men även du som är nyfiken på att få veta mer är varmt välkommen.

PROGRAM 27/11
Kl. 12:00-12.15 – Middagsbön Klosterkyrkan (frivilligt).
Kl. 12.15-13.00 Frivillig gemensam lunch på Vadstena Folkhögskola, 139 kr (betalas på plats, bokas vid anmälan).
Kl. 13:00-14:00 – Vad är Pilgrims Welcome? Bra exempel och tips på hur andra jobbar med Pilgrimen som målgrupp. Vadstena Pilgrimscentrum berättar.
Kl. 14:00-15:30 – Föreläsning om vikten av ett gott värdskap av Jan Gunnarsson
Kl. 15:30-16:15 – Avslutande tankar och fortsatt arbete.
Kl. 16.15-17.00 – Besök på Vadstena Pilgrimscentrum och avslutande fika.

ANMÄLAN
Deltagandet är gratis. Plats: Folkhögskolan i Vadstena
ANMÄLAN SENAST Måndag 20 november
Arr: Vadstena Pilgrimscentrum
Frågor: pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Lunch ihop – om arbetsmiljöfrågor

Lunch ihop – om arbetsmiljöfrågor

Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv har äran att bjuda in er till en lunch med tema arbetsmiljö.

Den 13 december kommer Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, till Jönköping för att informera om de senaste förändringarna inom arbetsmiljöområdet.

Vid seminariet kommer det bland annat att pratas om:

  • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur. Regelstrukturen beslutades 15 september i år och kommer att träda i kraft 1 januari 2025. Hur påverkar den dig som arbetsgivare?
  • Psykisk ohälsa och arbetsgivarens ansvar. Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”?

Datum: 13 december 11:30 – 13:00
Plats: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, Jönköping

Anmälan: ANMÄL DIG HÄR>>> senast 6 december
Kontaktperson: Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv anna.gillek@svensktnaringsliv.se